Katutubong Proteksyon Laban sa mga Masasamang Espirito

ni Hannah Perdigon

            Dahil sa pagiging mapamahiin ng lahing Pilipino, nagkaroon sila ng napakaraming uri ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Kapag iisipin ang mga uri ng proteksyong ito, kadalasan ang anting-anting ang agad na maiisip. Tinatawag rin itong agimat o birtud. Isa itong bato o ang tinatawag sa Ingles na amulet na pinaniniwalaang nakapagbibigay ng kakaibang proteksyon sa may suot nito, hindi lamang mula sa masasamang espiritu kung di mula saKa pisikal na karamdaman din, dahil nagsimula ang paggamit ng anting-anting noong panahon pa ng mga Kastila. Si Manuelito, ang tulisang hindi mapatay ng guardia sibil dahil sa suot niyang anting-anting, ang isa sa mga unang gumamit nito.[1]

            Hanggang ngayon, maraming mga Pilipinong naniniwala sa kapangyarihan ng anting-anting bilang proteksyon mula sa mga maligno. Nabibili pa rin ang mga anting-anting ngayon sa mga palengke sa Quiapo at mula sa mga albularyo.

            Maraming Pilipino ang naniniwalang nakapagbibigay rin ng proteksyong ang mga iskapularyo. Isa itong kwintas na gawa sa dalawang piraso ng tela. Ang isang piraso ng tela, nakatapat sa dibdib, ang isa naman sa likuran ng maysuot. Gumagawa ng pangako ang magsusuot ng iskapularyo kapag natanggap na niya ito. Nakadepende ang pagkaepektibo nito sa pagtupad ng maysuot ng kanyang pangako. Hindi lamang proteksyon ang silbi nito; kadalasan nagsusuot ng iskapularyo ang mga relihiyosong Pilipino upang maalala nila ang pangako nilang ginawa nang natanggap nila ito at para maalala nilang kailangan nila itong tuparin. Maliban pa rito, gumagamit rin ang mga ibang Pilipino ng tubig o ng mga kandilang nabendisyunan ng pari.[2]

            Gumagamit din ang mga hilot at mga albularyo ng orasyon, dasal na nakasulat sa papel o tela. Nakasulat ang mga dasal na ito sa Latin. Ang isa pang uri nito ang bulong, na katulad ng tawag dito, dasal itong binubulong. Uso pa rin ang paggamit nito sa mga ibang bahagi ng probinsya sa Pilipinas.[3]

            Minsan, kapag wala nang magawa laban sa mga masasamang espiritung ito, pupunta na ang mga Pilipino sa albularyong marunong lumaban sa kulam ng maligno. Madalas, masama ang naiisip ng mga Pilipino kapag iniisip ang paglaban sa kulam, ngunit hindi ito kasing sama sa mga madalas na naririnig na mga kwento ukol dito. Maraming paraan ang mga albularyo sa pagtanggal ng kulam sa isang tao, at marami silang ginagamit na mga bagay sa paggawa nila ng kanilang mga ritwal at mga dasal.[4]

            Hindi lahat ng mga paraang ito ang masasabing may basehan sa agham na magagamit upang mapatunayan ang totoo nilang silbi. Dinadaan ng mga Pilipino sa lakas ng kanilang pagtiwalang totoong epektibo ito laban sa mga maligno at masasamang espiritu. Hindi na mahalaga ang pagpapatunay ng katotohanan ng kapangyarihan ng anting-anting o ang pag-intindi sa mga paraan ng paggamot ng mga albularyo. Sa mata ng maraming Pilipino, lalo na sa mga Pilipino sa probinsya, patuloy pa rin ang paggamit nila sa mga proteksyong itong matagal nang naging bahagi ng kanilang buhay at ng kulturang Pilipino.

Mga Sanggunian:

          [1] “Anting-Anting: The Myth, History and Promise of the Anting.” Available from http://www.stuartxchange.com/AntingAnting.html. Internet; accessed 25 March 2010.

          [2] “Scapulars.” Available from http://www.fisheaters.com/scapulars.html. Internet; accessed 25 Mar. 2010.

          [3] “Bulong and Orasyon: Miscellaneous Therapies in Philippine Alternative Medicine.” Available from http://www.stuartxchange.com/Bulong.html. Internet; accessed 25 March 2010.

          [4] “Miscellaneous Therapies: The myths and prayers in indigenous therapies.” Available from http://www.stuartxchange.com/miscellaneous.html. Internet; accessed 25 March 2010.

Friday, March 26, 2010 — 1 note
  1. yelgarcia10 reblogged this from tabitabipo
  2. tabitabipo posted this